Voorwaarden vastgesteld door provincies voor vergunningsverlening

October 18, 2019 546 keer bekeken 0 comments

Eind deze week kunnen de vergunningsaanvragen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt weer in behandeling worden genomen. Daarvoor hebben de 12 provincies voorwaarden vastgesteld.

Eind mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onvoldoende rekening hield met de schade aan de natuur door die stikstof. Sindsdien ligt de vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming stil.

De provincies laten weten, via gedeputeerde Peter Drenth van Gelderland, dat zij zich bewust zijn dat het stilleggen voor veel onrust zorgt. Echter benadrukken zij dat de uitstoot van stikstof koste wat kost niet mag toenemen en ook verminderd moet worden. Zij zien het op gang brengen van de vergunningsverlening als een eerste stap naar nieuwe, strikte voorwaarden.

Zo worden activiteiten waarbij stikstof vrijkomt weer mogelijk, 'zolang die activiteiten niet leiden tot een toename van neerslag van stikstof in natuurgebieden'. De nieuwe regels stellen dat vooraf in de aanvraag moet worden aangetoond dat deze neerslag niet gebeurt. Op de website van Gelderland is een samenvatting te vinden van de nieuwe beleidsregels.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings